เล่นเกมตอนเด็ก ช่วยเพิ่มการทำงานของสมองในตอนโตเป็นผู้ใหญ่

0
177

“ผลการศึกษาใหม่เผยเล่นเกมตอนเด็ก ช่วยเพิ่มการทำงานของสมองในตอนโตเป็นผู้ใหญ่”

ผลการศึกษาใหม่จาก Universitat Oberta de Catalunya พบว่าการเล่นเกมก่อนอายุ 14 อย่างน่อย 2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงทำงานของสมองที่สามารถวัดได้ ซึ่งส่งผลต่อไปถึงวัยผู้ใหญ่ โดยไม่ต้องเล่นเกมอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด การศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ที่เล่นเกมในวัยเด็ก กับผู้ใหญ่ที่ไม่เล่นเกม ทดสอบโดยให้ผู้เข้าร่วมทดสอบเล่น Super Mario 64 เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นจึงวัดทักษะความรู้ความเข้าใจในทันที ก่อนจะวัดอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน โดยผู้เข้าร่วมการทดสอบไม่เล่นเกมอะไรเลย

  • การเล่นเกมด้วยตัวเอง ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในแง่ของหน่วยความจำ ความเข้าใจเชิงพื้นที่ 3 มิติ และการตอบสนอง
  • Super Mario 64 เป็นเกมที่ช่วยเพิ่มสสารสีเทาในสมอง
  • ในช่วงเริ่มทดสอบ ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เล่นเกมตอนเด็ก ทำคะแนนในการทดสอบความรู้ความเข้าใจได้ต่ำกว่าผู้ที่เคยเล่นเกมมาก่อน หลังฝึกฝนทั้งสองกลุ่มจะมีคะแนนพอ ๆ กัน

แหล่งที่มา gamerant.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here